Finansavisen uppmärksammar Inify Laboratories

Den norska tidningen Finansavisen uppmärksammar Inify Laboratories i ett reportage från laboratoriet i Solna. Här intervjuas VD Fredrik Palm och medicinske chefen Claes Lindh bland annat om vårdens utmaningar, marknadspotential och vad som gör Inify så unikt.
Read More

Finansavisen highlights Inify Laboratories

Norwegian financial newspaper Finansavisen highlights Inify Laboratories in a report from the laboratory in Solna. CEO Fredrik Palm and Chief Medical Officer Claes Lindh discuss challenges in healthcare, market potential and what makes Inify so unique.
Read More