Inify Laboratories – Årsredovisning 2022

Stockholm – 12 April, 2023 – Inify Laboratories, ett företag som tillhandahåller helt digitaliserade laboratorietjänster inom prostatacancerdiagnostik, presenterar sin årsredovisning för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2022.

Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på företagets hemsida: www.inify.com.

Tryckta exemplar av årsredovisningen distribueras på begäran som skickas till e-post: .

För frågor, vänligen kontakta CFO Ann-Charlotte Linderoth på e-post: eller på:

###

About Inify Laboratories

Inify Laboratories is currently building and establishing an ultramodern laboratory that will provide cancer diagnostics within histopathology. Designed from scratch, it uses a fully digital, standardized and AI-supported workflow to optimize quality and shorten response times, initially within prostate cancer. The first laboratory, located at Campus Solna Sweden, is estimated to start offering services to both public and private healthcare providers before summer 2023.

The company originates from ContextVision, with nearly 40 years of experience within digital imaging for medical applications and became independent through a spin-off in February 2022. The company, based in Sweden, is listed on Euronext Growth Oslo under the ticker INIFY.

Denna information är föremål för upplysningskraven enligt 5-12 § i den Norska lagen om värdepappershandel.

Attachment
View attachment