Inify Laboratories erhåller ackreditering som medicinskt laboratorium

STOCKHOLM – 6 november 2023 – Inify Laboratories, en unik laboratorieverksamhet som tillhandahåller cancerdiagnostik inom patologi, har erhållit ackreditering som medicinskt laboratorium enligt standarden ISO 15189.

 

Att bli ackrediterade inom 5 månader från lansering av en helt unik laboratorieverksamhet för cancerdiagnostik måste vara någon form av rekord. Det är ännu en bekräftelse på den förmåga, kvalitetsmedvetenhet och kunskapsbredd vi besitter i Inify” säger VD Fredrik Palm på Inify Laboratories.

 

För oss på Inify innebär detta ett kvitto på att vår verksamhet lever upp till de högt ställda krav vi har på oss själva. Att gå igenom ackrediteringsprocessen har varit ett arbete som involverat hela organisationen, där hela teamet har bidragit med kompetens och engagemang för att få alla bitar på plats. Vi avser att med stolthet upprätthålla och vidareutveckla det som denna ackreditering innebär för oss, nämligen en kultur av kvalitetstänk och ständiga förbättringar, vilken genomsyrar alla delar av verksamheten.” säger Johanna Karling, kvalitetschef på Inify Laboratories.

 

Ackreditering är ett internationellt system med en gemensam lagstiftning inom EU.

Den kan utfärdas till verksamheter som utför provtagning och kontroller, till exempel medicinska laboratorier. I Sverige är Swedac den myndighet som utfärdar ackreditering. En kompetensprövning görs genom en oberoende kvalitetsgranskning av verksamheten. Inify har genomgått granskningen som innefattar en genomlysning av verksamhetens rutiner och processer för kvalitetsstyrning, kompetenskrav och dokumentation, för att kontrollera att verksamheten uppfyller gällande krav och standarder.

 

Ackrediteringsbevis har utfärdats efter att Swedac konstaterat att Inify Laboratories uppfyller de krav som ställs på ett medicintekniskt laboratorium.

 

Hälso- och sjukvården, framför allt den som bedrivs i offentlig regi, har ofta internt ställda krav på att i första hand anlita ackrediterade medicinska laboratorier för utförande av laboratorietjänster. 

 

Det här är en av huvudnycklarna till marknaden, vilket möjliggör för oss att accelerera på resan mot att erbjuda högkvalitativ cancerdiagnostik med korta och förutsägbara svarstider till så många patienter som möjligt,” säger Palm.

 

 

 

För mer information, kontakta VD, Fredrik Palm, , eller besök www.inify.com.

 

###

 

Om Inify Laboratories

Inify Laboratories erbjuder cancerdiagnostik genom ultramoderna laboratorietjänster inom histopatologi. Kvalitet och svarstider optimeras med hjälp av ett helt digitalt, standardiserat och AI-assisterat arbetsflöde. Initialt genomförs diagnostik av prostatacancer. Konceptet är skalbart och kan utökas till att innefatta andra diagnoser.

Tjänsten innefattar hela provhanteringskedjan från logistik och vävnadsberedning till diagnosticering, som utförs av en patolog antingen inom Inify Laboratories eller i kundens organisation. Diagnosen assisteras av vår egen AI, som i kliniska utvärderingar har visat sig ha världsledande precision. Hela arbetsflödet stöds av ett skräddarsytt processhanteringssystem.

Inify Laboratories är baserat i Sverige och blev fristående 2022 genom en avknoppning från ContextVision, som har 40 års erfarenhet inom digitala bilder för medicinsk diagnostik. Bolaget är noterat på Euronext Growth Oslo med ticker INIFY. 

 

Denna information är föremål för upplysningskraven enligt 5-12 § i den Norska lagen om värdepappershandel.

 

 

 

Attachment
View attachment