Inify Laboratories – kallelse till extra bolagsstämma

STOCKHOLM – 11 april 2022
Inify Laboratories bjuder härmed in sina aktieägare till en extra bolagsstämma den 9 maj 2022. Bifogat finns kallelse inklusive dagordning och information om hur man registrerar sig och röstar.

Vänligen kontakta: för frågor angående den extra stämman.


Nedladdningar

Kallelse extra bolagsstämma (pdf)
Anmälningsblankett bolagsstämma (pdf)
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6§ aktiebolagslagen (pdf)
Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8§ aktiebolagslagen (pdf)
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6§ aktiebolagslagen (pdf)
Revisorns yttrande enligt 14 kap. 8§ aktiebolagslagen (pdf)