Inify Laboratories – Lyckad laboratorielansering under Q2 med leverans av första prostatacancerdiagnoserna

STOCKHOLM – 23 augusti 2023  – Inify Laboratories, en unik laboratorietjänst som tillhandahåller cancerdiagnostik inom patologi, lanserades framgångsrikt under andra kvartalet 2023.

 

Vi lanserade vår laboratorietjänst i mitten av juni, helt enligt plan. Intresset är stort och vi ser redan de första intäktsströmmarna", säger VD Fredrik Palm på Inify Laboratories.

 

Sedan öppningen har svarstiden – från upphämtning av prover tills kunderna har en digital, strukturerad och lättläst rapport – legat väl inom utlovad tid.

 

Hemligheten bakom våra korta och förutsägbara svarstider – en stor utmaning för många laboratorier – är att vi har haft möjlighet att bygga vårt laboratorium från grunden, med ett gemensamt mål: att skapa morgondagens laboratorium med cancerdiagnostik i världsklass,” säger laboratoriechef Emelie Edvigsson på Inify Laboratories.

 

Bolaget har ingått flera strategiska partnerskap, ett med Loomis svenska filial. Loomis är ett globalt värdetransportföretag som ansvarar för transport av prover från kliniker till Inifys laboratorium samt lagring och distribution av förpackningsmaterial.

 

"Under perioden har vi inlett samarbete med viktiga partners, som vi tecknade avtal med tidigare under året. Dessa partnerskap stärker vårt erbjudande samtidigt som de visar på vårt innovativa tankesätt,” säger Palm.

 

Inifys nära dialog med kliniker under uppbyggnadsfasen har varit avgörande för att starta intäktsflödet. Kunderna var väl förberedda och prover skickades så snart tjänsten lanserades.

 

"Ända sedan lanseringen har vi kontinuerligt fått in biopsier för provberedning och diagnos, vilket vi ser som ett första bevis på att Inifys affärsmodell fungerar", säger Palm.

 

 

 

 

För mer information, kontakta VD, Fredrik Palm, , eller besök https://www.inify.com.

 

 

Denna information är föremål för upplysningskraven enligt 5-12 § i den Norska lagen om värdepappershandel.

 

 

###

 

Om Inify Laboratories

Inify Laboratories erbjuder cancerdiagnostik genom ultramoderna laboratorietjänster inom histopatologi. Kvalitet och svarstider optimeras med hjälp av ett helt digitalt, standardiserat och AI-assisterat arbetsflöde. Initialt genomförs diagnostik av prostatacancer. Konceptet är skalbart och kan utökas till att innefatta andra diagnoser.
Tjänsten innefattar hela provhanteringskedjan från logistik och vävnadsberedning till diagnosticering, som utförs av en patolog antingen inom Inify Laboratories eller i kundens organisation. Diagnosen assisteras av vår egen AI, som i kliniska utvärderingar har visat sig ha världsledande precision. Hela arbetsflödet stöds av ett skräddarsytt processhanteringssystem.

Inify Laboratories är baserat i Sverige och blev fristående 2022 genom en avknoppning från ContextVision, som har 40 års erfarenhet inom digitala bilder för medicinsk diagnostik. Bolaget är noterat på Euronext Growth Oslo med ticker INIFY. 

 

 

Attachment
View attachment