Kallelse till extra bolagsstämma i Inify Laboratories AB (publ)

STOCKHOLM – 28 juli, 2022 – Inify Laboratories AB (publ) kallar härmed sina aktieägare till en extra bolagsstämma den 30:e augusti 2022. Bifogat finns kallelse inklusive dagordning och instruktioner för registrering och röstning. Vänligen kontakta bolagets CFO Ann-Charlotte Linderoth på e-post: för frågor gällande den extra bolagsstämman.

Attachment
View attachment