Kontinuerlig diagnostikverksamhet och mycket positiv kundrespons

STOCKHOLM – 24 oktober 2023 – Inify Laboratories, en unik laboratorieverksamhet som tillhandahåller cancerdiagnostik inom patologi, har haft ett kontinuerligt inflöde av patientprover för diagnos, vilket är av största vikt för optimeringen av både det interna laboratoriesystemet och interaktionen med kunderna.

 

Vi har analyserat prostatabiopsier dagligen sedan vi öppnade vårt första laboratorium i juni. Responsen har varit mycket positiv och vi upplever ett ökande intresse för våra tjänster bland urologer och andra intressenter. Kännedomen om Inify Laboratories ökar snabbt bland våra kundgrupper", säger VD Fredrik Palm på Inify Laboratories.

 

Det som imponerar mest är den korta svarstiden på högst fem dagar. Den högkvalitativa diagnostiska rapporten ses också som en stor förbättring som skapar mervärde för kunderna.

 

Våra patologirapporter, som utvecklats internt i nära samarbete med erfarna urologer, är grafiska och strukturerade, vilket gör dem lätta att tolka och ökar därmed patientsäkerheten. De urologkliniker som skickar prostatabiopsier till Inify Laboratories är mycket nöjda med vår diagnostik och våra svarstider”, säger Claes Lindh, Medicinsk chef på Inify Laboratories.

 

Väntetiderna för cancerutredningar är långa och oförutsägbara, och sjukvården kämpar med att hantera situationen. Inify Laboratories är väl positionerat för att avhjälpa genom att erbjuda snabb och tillförlitlig diagnostik av högsta kvalitet för alla patienter som behöver det, oavsett var de bor.

 

Vi har samlat all nödvändig expertis, byggt och öppnat vårt laboratorium, utvärderat vår diagnostiska prestanda och är nu redo att erbjuda våra diagnostiska tjänster till sjukvården i stor skala”, säger Palm.

 

 

För mer information, kontakta VD, Fredrik Palm, , eller besök https://www.inify.com.

 

###

 

Om Inify Laboratories

Inify Laboratories erbjuder cancerdiagnostik genom ultramoderna laboratorietjänster inom histopatologi. Kvalitet och svarstider optimeras med hjälp av ett helt digitalt, standardiserat och AI-assisterat arbetsflöde. Initialt genomförs diagnostik av prostatacancer. Konceptet är skalbart och kan utökas till att innefatta andra diagnoser.

Tjänsten innefattar hela provhanteringskedjan från logistik och vävnadsberedning till diagnosticering, som utförs av en patolog antingen inom Inify Laboratories eller i kundens organisation. Diagnosen assisteras av vår egen AI, som i kliniska utvärderingar har visat sig ha världsledande precision. Hela arbetsflödet stöds av ett skräddarsytt processhanteringssystem.

Inify Laboratories är baserat i Sverige och blev fristående 2022 genom en avknoppning från ContextVision, som har 40 års erfarenhet inom digitala bilder för medicinsk diagnostik. Bolaget är noterat på Euronext Growth Oslo med ticker INIFY. 

Denna information är föremål för upplysningskraven enligt 5-12 § i den Norska lagen om värdepappershandel.

 

 

 

Attachment
View attachment