Framgångsrik lansering av Inify Laboratories tjänster – första patientfallen har diagnostiserats

”Början på ett paradigmskifte inom patologi”

 

STOCKHOLM – 20 juni, 2023 – Inify Laboratories, en unik laboratorietjänst som tillhandahåller cancerdiagnostik inom patologi, tillkännager öppnandet av sitt första laboratorium, efter att ha levererat sina första prostatacancerdiagnoser.

"Vi är oerhört stolta över att vi lanserat enligt plan och att vi nu börjat leverera diagnostiska tjänster till våra första kunder i Sverige", säger Fredrik Palm, VD på Inify Laboratories.

Inify erbjuder specialiserad patologidiagnostik för prostatacancer, den näst vanligaste cancerformen bland män i västvärlden. Tjänsten riktar sig tydligt mot nuvarande och växande utmaningar. Kvalitetsvariationer och långa, oförutsägbara väntetider ökar kostnaderna och arbetsbelastningen för offentliga och privata kliniker, samtidigt som det orsakar stor oro för patienten. Inifys laboratorie- och logistiktjänster har kapacitet att förse hela Norden med diagnostik med korta och förutsägbara svarstider.

Toppmodernt arbetsflöde med fullt integrerad AI

Ett år efter finansieringen och noteringen på Euronext Growth i Oslo och tecknandet av ett hyreskontrakt för nya lokaler, har Inify lyckats bygga och utrusta sitt första moderna laboratorium.

Företagets tvärprofessionella team med expertkunskaper inom programvaruutveckling, laboratorieprocess och medicin, har designat och utvecklat ett specialanpassat laboratorieinformationssystem (LIS). Det inkluderar optimerade processer för provberedning och sömlös integration av dess toppmoderna AI. Tillsammans utgör det ett unikt system som hjälper patologer att utföra effektiv och högkvalitativ diagnostik, i alla patientfall.

"Vår vision är att erbjuda världsledande cancerdiagnostik för så många patienter som möjligt. Lanseringen är början på ett paradigmskifte inom klinisk patologi, och ger verkligt mervärde för vårdgivare och patienter", säger Dr. Claes Lindh, Medicinsk Chef på Inify Laboratories.

Med ny diagnostisk standard som målsättning

Före lanseringen inledde Inify ett samarbete med den svenska filialen av Loomis, som är specialiserade på värdetransporter och har multinationell närvaro. Partnerskapet garanterar spårbara, effektiva transporter av patientprover från kliniker till Inifys laboratorium. Logistiktjänsten har full täckning i Sverige och kan enkelt utökas till att omfatta transporter från och inom andra länder, vilket underlättar framtida internationell expansion.

"Vår största framgångsfaktor är vårt engagerade och innovativa tvärprofessionella team, som inkluderar såväl medarbetare som styrelsemedlemmar. Vi strävar efter att sätta nya diagnostiska standarder för utvalda cancertyper, tillsammans med offentliga och privata vårdgivare, och att skapa ett kontinuerligt stigande aktieägarvärde”, säger Palm.

 

För mer information, kontakta VD, Fredrik Palm, , eller besök https://www.inify.com.

 

###

 

Om Inify Laboratories

Inify Laboratories erbjuder cancerdiagnostik genom ultramoderna laboratorietjänster inom histopatologi. Kvalitet och svarstider optimeras med hjälp av ett helt digitalt, standardiserat och AI-assisterat arbetsflöde. Initialt genomförs diagnostik av prostatacancer. Konceptet är skalbart och kan utökas till att innefatta andra diagnoser.

Tjänsten innefattar hela provhanteringskedjan från logistik och vävnadsberedning till diagnosticering, som utförs av en patolog antingen inom Inify Laboratories eller i kundens organisation. Diagnosen assisteras av vår egen AI, som i kliniska utvärderingar har visat sig ha världsledande precision. Hela arbetsflödet stöds av ett skräddarsytt processhanteringssystem.

Inify Laboratories är baserat i Sverige och blev fristående 2022 genom en avknoppning från ContextVision, som har 40 års erfarenhet inom digitala bilder för medicinsk diagnostik. Bolaget är noterat på Euronext Growth Oslo med ticker INIFY.

 

Denna information är föremål för upplysningskraven enligt 5-12 § i den Norska lagen om värdepappershandel.

 

Attachment
View attachment