Finansavisen uppmärksammar Inify Laboratories

Den norska tidningen Finansavisen uppmärksammar Inify Laboratories i ett reportage från laboratoriet i Solna. Här intervjuas VD Fredrik Palm och medicinske chefen Claes Lindh bland annat om vårdens utmaningar, marknadspotential och vad som gör Inify så unikt.

Här beskrivs också verksamheten som nu är igång och tar emot patientprover i form av prostatabiopsier. Dessa diagnosticeras med hjälp av AI och en noggrannt kontrollerad laboratorieprocess, vilket ger kortare, förutsägbara väntetider för patienterna och hög och jämn kvalitet i diagnostiken.

Läs hela artikeln här:

https://www.finansavisen.no/teknologi/2023/07/02/8018974/inify-laboratories-apner-dorene-for-forste-gang?zephr_sso_ott=l01dmb