Tjänster för patologiavdelningar

Minska din arbetsbelastning

Vi kan hjälpa din patologiavdelning för att förbättra servicen till era remittenter och patienter. Det ger er hög och jämn kvalitet samt snabbare svarstider. 

KOMPLETT
DIAGNOSTIKTJÄNST

Från vävnadsberedning till PAD-svar
Som patologiavdelning hanterar ni troligen många olika vävnadstyper i ett komplext arbetsflöde, där akuta fall delar resurser med andra viktiga men inte lika brådskande fall. Med Inify Laboratories kan du minska arbetsbelastningen för ditt team genom att låta oss ta hand om dina prostatabiopsier.

Vi tar ansvar för hela den diagnostiska processen, från vävnadsberedning till PAD-svar, där det sistnämnda lämnas av en specialiserad uropatolog. Era remittenter kan vara säkra på att de alltid får svar inom 5 arbetsdagar, med optimal diagnostisk kvalitet tack vare vårt hundraprocentiga fokus på prostatacancer. 

LABORATORIETJÄNST

När laboratorieprocessen är er flaskhals
För patologiavdelningar där laboratorieprocessen utgör en flaskhals är det också möjligt att låta oss ta hand om vävnadsberedning, digitalisering och AI-support. Era egna pataloger kommer vara en del i vår process. På det här sättet kan ni snabba på ert arbetsflöde, minska pressen på er laboratoriepersonal och bibehålla och förbättra de diagnostiska färdigheterna inom er avdelning. Självklart kan vi också assistera genom att utföra diagnostik med kort varsel, exempelvis vid sjukdom eller semester. 

Precisionsmedicin genom precisionsdiagnostik

Förbättrade behandlingsmöjligheter, tillkomsten av precisionsmedicin och insatser för tidig upptäckt av cancer ställer krav på att sjukvården kan erbjuda subspecialiserad patologi med hög och jämn kvalitet. Samtidigt ökar antalet tagna cancerprov, medan svarstiderna ska hållas korta och pålitliga.

Med Inify Laboratories har vi tagit specialiseringen ett steg längre – genom att bygga ett komplett laboratorium från grunden med fokus på ett fåtal cancertyper, där biopsier från prostata blir vår första provtyp. Vävnadsprovet förbereds i en effektiviserad och kontrollerad laboratorieprocess. Detta möjliggör mycket hög bildkvalitet i diagnostiken, vilket i sin tur optimerar prestandan hos våra världsledande AI-baserade beslutsstödsverktyg. Biopsierna granskas av våra erfarna patologer, med ytterligare stöd från kombinationen av högkvalitativa bilder och AI-prediktioner för att säkerställa optimal diagnostisk kvalitet.
På Inify är vi övertygade om att denna process ger de bästa förutsättningarna för precisionsmedicin och individbaserad cancerbehandling.


Vill du jobba med oss? Besök Karriär!
Era remittenter kan vara säkra på att de alltid får svar inom 5 arbetsdagar, med optimal diagnostisk kvalitet tack vare vårt hundraprocentiga fokus på prostatacancer.
I den här videon beskriver Inifys medicinske chef, Claes Lindh, hur Inify hanterar biopsier från remiss, via upphämtning, vävnadsberedning, digitalisering och diagnos till en visuell rapport som är lätt att tolka.

Vill du veta mer?

Fält markerade med * är obligatoriska

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.