Pålitliga svarstider. Smidiga, effektiva arbetsflöden. Högkvalitativ diagnostik. Varje gång.

Inify Laboratories är ett helt digitaliserat histopatologiskt laboratorium. Vi är specialiserade på utvalda cancertyper och i ett första skede hanterar vi prostatabiopsier.
Genom en kombination av AI och labbutrustning i toppklass, strikt processkontroll och ett passionerat korsfunktionellt team, kan vi göra verklig skillnad för cancerdiagnostiken.
Career
Arrow Down

Lär känna
oss bättre

Laboratorietjänster som möter framtidens behov

1

Inget lämnas åt slumpen 

Vägen till den optimala patologibilden börjar vid provtagningen, där vi jobbar tillsammans med våra kunder för att säkerställa att proverna hanteras varsamt ända från start. När provet har kommit till vårt laboratorium, förbereds det för diagnos genom noga utvald utrustning som hanteras av våra erfarna, skickliga och kvalitetsfokuserade labbtekniker. Alla steg – nedläggning, inbäddning, dehydrering, snittning, infärgning och skanning – genomgår kontinuerlig kalibrering och kvalitetssäkring. 
A lot of the diagnosis in pathology is subjective, e.g. grading and staging of cancer and variation between pathologists is natural and well known. What is less known is that a big part of the variation is also due to variations in image quality.

At Inify Laboratories, we believe these variations should be brought down to a minimum, to increase diagnostic accuracy to a maximum. Listen to our product manager Kristian Eurén who explains the background to why image quality might vary so much and what we are doing about it.

2

Verkligt värdefull AI

Du har säkert hört det förut – nyckeln till pålitlig AI är högkvalitativ data att träna och finjustera algoritmerna med. Du kanske också är medveten om att en algoritm som testar gränserna för vad som är tekniskt möjligt, inte alltid skapar värde i verkliga livet.

På Inify Laboratories har vi tagit oss an dessa utmaningar i två steg. För det första har vi jobbat stenhårt med att standardisera och kvalitetssäkra ingående data till vår AI. Det maximerar både sensitivitet (att hitta cancer) och specificitet (att låta bli att markera de områden som INTE innehåller cancer). För det andra har vi integrerat vår AI i en skräddarsydd lösning som ger ett extremt effektivt arbetsflöde.

Genom att hantera alla prover på ett strikt optimerat och standardiserat sätt kan vi kontinuerligt förse vår AI med likvärdiga och kvalitetskontrollerade bilder. Detta leder inte bara till korrekta prediktioner, utan bygger också förtroende och minimerar oklarheter för de som använder dem. Det här är av yttersta vikt för patologer – att verkligen kunna jobba tillsammans med AI:n för högre kvalitet på diagnoserna.

Nyfiken på vad det här betyder i praktiken? Hör av dig så kan vi visa dig mer!
3

Precisionsmedicin genom precisionsdiagnostik

Förbättrade behandlingsmöjligheter, tillkomsten av precisionsmedicin och insatser för tidig upptäckt av cancer ställer krav på att sjukvården kan erbjuda subspecialiserad patologi med hög och jämn kvalitet. Samtidigt ökar antalet tagna cancerprov, medan svarstiderna ska hållas korta och pålitliga.

Med Inify Laboratories har vi tagit specialiseringen ett steg längre – genom att bygga ett komplett laboratorium från grunden med fokus på ett fåtal cancertyper, där biopsier från prostata blir vår första provtyp. Vävnadsprovet förbereds i en effektiviserad och kontrollerad laboratorieprocess. Detta möjliggör mycket hög bildkvalitet i diagnostiken, vilket i sin tur optimerar prestandan hos våra världsledande AI-baserade beslutsstödsverktyg. Biopsierna granskas av våra erfarna patologer, med ytterligare stöd från kombinationen av högkvalitativa bilder och AI-prediktioner för att säkerställa optimal diagnostisk kvalitet. På Inify är vi övertygade om att denna process ger de bästa förutsättningarna för precisionsmedicin och individbaserad cancerbehandling.

4

Forskning i framkant

Inify Laboratories är en avknoppning från ContextVision, som har varit en pionjär inom algoritmutveckling i allmänhet och medicinska bilder i synnerhet sedan 1983. Vår grund inom forskning är solid och vi vet hur viktigt det är med nära samarbete med klinisk personal för att verkligen göra skillnad för patienter. Vårt beslutsstödsverktyg har i flera kliniska utvärderingar fått fantastiska resultat. Läs mer om dem under vårt avsnitt om Publications and Presentations (på engelska). 

Besök ContextVision 
Inify laboratories was created to increase efficiency and precision in pathology by applying artificial intelligence and digital tools to routine histopathology.

In this video, Chief Medical Officer, Dr Claes Lindh, explains why pathology needs to be done in a smarter way and how it can also make the diagnostician's work more interesting.
5

Hållbarhet för miljö och medarbetare

Labbet har skapats i nära samarbete mellan vår laboratoriepersonal och experter inom processutveckling. Det har lett till flera smarta lösningar för att maximera ergonomin och minimera miljöpåverkan. Exempelvis har vi ett separat avlopp för att samla upp farliga kemikalier såsom formalin och xylen, där den sistnämnda till och med kan återvinnas. Dessutom transporteras kemikalierna från källaren till labbet genom rör, vilket eliminerar behovet av att lyfta och bära tunga behållare.
Vi siktar på energioptimering i varje steg. Våra dragskåp är till exempel bara aktiva vid bruk. Vi gör vårt bästa för att undvika onödiga transporter och väljer miljövänliga alternativ för de transporter som sker.

Learn more about what Inify Laboratories can do for you!

>