Ditt snabbspår till det ultramoderna labbet 

Inify Laboratories erbjuder cancerdiagnostik genom ultramoderna laboratorietjänster inom patologi. Vi använder ett helt digitalt, standardiserat och AI-assisterat arbetsflöde för att optimera kvalitet och svarstider, initialt inom prostatacancer.

Ditt snabbspår till det ultramoderna labbet 

Inify Laboratories erbjuder cancerdiagnostik genom ultramoderna laboratorietjänster inom patologi. Vi använder ett helt digitalt, standardiserat och AI-assisterat arbetsflöde för att optimera kvalitet och svarstider, initialt inom prostatacancer.

Ditt snabbspår till det ultramoderna labbet 

Inify Laboratories erbjuder cancerdiagnostik genom ultramoderna laboratorietjänster inom patologi. Vi använder ett helt digitalt, standardiserat och AI-assisterat arbetsflöde för att optimera kvalitet och svarstider, initialt inom prostatacancer.

Ditt snabbspår till det ultramoderna labbet 

Inify Laboratories erbjuder cancerdiagnostik genom ultramoderna laboratorietjänster inom patologi. Vi använder ett helt digitalt, standardiserat och AI-assisterat arbetsflöde för att optimera kvalitet och svarstider, initialt inom prostatacancer.

How can an ultramodern laboratory, 100% specialized in uropathology, benefit you and your patients?

Your patient, our priority
Urologidagarna i Malmö, booth #43
Malmö Live
October 5–7, 2022 

Inify Laboratories – ett ultramodernt labb

Presentation av Inify Laboratories

En av sju män diagnosticeras med prostatacancer

Hanteringen av prostatabiopsier utgör en ökande arbetsmängd för dagens patologilabb. Här har kraftfulla AI-baserade beslutsstödsverktyg, som det som utvecklats och används hos Inify Laboratories, potentialen att spara värdefull tid för patologen – och samtidigt bidra till en mer objektiv, konsekvent och korrekt utvärdering av biopsierna.  
PANEL TALK 

Inifys framsteg: Q4-rapport 2023

VD Fredrik Palm och Sälj- och Marknadschef Maria Holmberg pratar om Q4-rapporten 2023, där de diskuterar hur kunder har kunnat förkorta tiden för besked till patienter från 21 till 7 dagar, hur mun-till-mun-marknadsföring har lett till inkommande samtal samt hur AI stöttar patologerna som ställer cancerdiagnosen.
För fler panelsamtal, besök, please visit our YouTube channel

Följ oss på YouTube

NYHETSBREV

Vill du veta mer om våra ultramoderna laboratorietjänster inom patologi?
Let’s talk.