Ditt snabbspår till det ultramoderna labbet 

Inify Laboratories erbjuder cancerdiagnostik genom ultramoderna laboratorietjänster inom patologi. Vi använder ett helt digitalt, standardiserat och AI-assisterat arbetsflöde för att optimera kvalitet och svarstider, initialt inom prostatacancer.

Ditt snabbspår till det ultramoderna labbet 

Inify Laboratories erbjuder cancerdiagnostik genom ultramoderna laboratorietjänster inom patologi. Vi använder ett helt digitalt, standardiserat och AI-assisterat arbetsflöde för att optimera kvalitet och svarstider, initialt inom prostatacancer.

How can an ultramodern laboratory, 100% specialized in uropathology, benefit you and your patients?

Your patient, our priority
Urologidagarna i Malmö, booth #43
Malmö Live
October 5–7, 2022 

Inify Laboratories – ett ultramodernt labb

Presentation av Inify Laboratories

En av sju män diagnosticeras med prostatacancer

Hanteringen av prostatabiopsier utgör en ökande arbetsmängd för dagens patologilabb. Här har kraftfulla AI-baserade beslutsstödsverktyg, som det som utvecklats och används hos Inify Laboratories, potentialen att spara värdefull tid för patologen – och samtidigt bidra till en mer objektiv, konsekvent och korrekt utvärdering av biopsierna.  
NYHETSBREV

Vill du veta mer om våra ultramoderna laboratorietjänster inom patologi?
Let’s talk.