Information & policyer

Information & policyer

Ackreditering

Inify Laboratories Nordics AB är ackrediterade av Swedac inom klinisk patologi i enlighet med standard ISO 15189, "Medicinska laboratorier – Krav på kvalitet och kompetens".

Läs mer på Swedacs hemsidaHär hittar du även vårt ackrediteringscertifikat Accreditation Certificate 10575 Inify Solna 231103.pdf
Accreditation Certificate 10575_Inify Laboratories
Accreditation Certificate 10575_Inify Laboratories

Kvalitetspolicy

  • Patientsäkerhet, samt tillförlitligheten och effektiviteten i våra tjänster är vår främsta prioritet.
  • Vi avser att uppfylla och överträffa förväntningar från våra kunder och intressenter.
  • Vi säkerställer att efterleva tillämpbara regler, förordningar och standarder i vårt arbete.
  • Vi ser att varje anställd bidrar till att uppfylla vår kvalitetspolicy, och att alla anställda ges förutsättningar att göra detta genom kompetensutveckling och stöd.
  • Vi arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar, för att säkerställa den högsta kvaliteten och tillförlitligheten av våra tjänster, och därmed minimera risker för våra patienter.
Policy utfärdad av: Fredrik Palm, VD

Integritetsskyddspolicy

  • I denna integritetsskyddspolicy finner du övergripande information om hur Inify Laboratories behandlar personuppgifter.
  • Inify Laboratories AB (”Inify”, ”bolaget”, ”vi”, ”oss”) tar din integritet och dataskydd på högsta allvar. Denna integritetsskyddspolicy riktar sig till våra patienter, kunder, dig som besöker och/eller kontaktar oss via vår webbplats, representerar en befintlig eller potentiell kund eller får nyhetsbrev/marknadsföringsutskick.
  • Policyn förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver även vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem.
Policy utfärdad av: Johanna Karling

Biobank

Inify Laboratories har en biobank. Läs mer om vad det innebär på Biobank Sverige.