Era patienter – vår prioritet 

Kortare väntetider och högkvalitativa diagnoser

PAD-svar på max 5 arbetsdagar
100% högspecialiserad uropatologi
Visuella, lättolkade rapporter
Världsledande AI
Att vänta på besked efter en biopsi är en orolig tid för era patienter. I Sverige är den stipulerade tiden för att få svar 11 dagar, men 2021 fick enbart 11% av patienterna sin diagnos inom den tiden. 39% behövde vänta mer än 3 veckor (se https://statistik.incanet.se/npcr/ för mer information).
Dessutom kan diagnoskvaliteten variera, beroende på vilket laboratorium ni skickat proverna till och vilken patolog som ställt diagnosen. 

För dig som urolog ska diagnoserna vara av konsekvent hög kvalitet. Det ska även vara lätt att tolka rapporterna så att du får bästa möjliga underlag till dina behandlingsbeslut.
Jämn och hög kvalitet
Vi tycker att era patienter förtjänar snabba, pålitliga testresultat. För dig som urolog ska diagnoserna vara av konsekvent hög kvalitet. Det ska även vara lätt att tolka rapporterna så att du får bästa möjliga underlag till dina behandlingsbeslut.
Allt detta kan uppnås genom ett specialiserat arbetsflöde, 100% dedikerat till just prostatabiopsier. Med Inify Laboratories vet du att diagnoserna ställts av en uropatolog, och att de håller en hög och jämn kvalitet tack vare kombinationen av kraftfull AI och enastående bildkvalitet. Du får även lättolkade visuella rapporter som ger ett bra, tydligt stöd i dina behandlingsbeslut. 

Ett specialiserat arbetsflöde – 100% dedikerat till prostatabiopsier.

Visuella, lättolkade rapporter

PAD-svaren från Inify Laboratories är visuella och lätta att tolka. Vi har utvecklat dem i nära samarbete med urologer för att säkerställa att de underlättar, inte komplicerar, behandlingsbeslutet. Tack vare standardiserad terminologi, lokaliseringsinformation som ritas in i rapporten och tydliga tabeller med mätvärden och eventuella fynd, har vi minimerat den tid som krävs för att tolka rapporten. 

Pålitliga svarstider. Smidiga, effektiva arbetsflöden. Högkvalitativ diagnostik. Varje gång.

Vårt mål är att radikalt förbättra cancerdiagnostik genom en kombination av AI i världsklass, en strikt kontrollerad laboratorieprocess och ett korsfunktionellt team.
I löftet till våra kunder och partners ingår pålitliga svarstider, hög och jämn kvalitet samt effektivare arbetsflöden.

Läs mer om hur det fungerar. 
Chief Medical Officer – Claes Lindh, MD, PhD

Möt vår medicinske chef

På Inify tror vi på personlig service och ett nära samarbete mellan patolog och urolog, för patientens bästa. En viktig aspekt här är att våra diagnostiker är specialiserade på uropatologi.
I denna korta video förklarar vår medicinske chef, Claes Lind, MD, PhD, varför han anser att vi behöver tänka på ett nytt sätt kring patologisk diagnostik. 

Smidig, spårbar logistik

Processhanteringssystemet möjliggör spårbarhet i varje steg, för varje patientfall. Det börjar redan vid transporten av biopsimaterialet från kliniken, vilket är en otrolig tillgång från ett patientsäkerhetsperspektiv. Varje falls integritet bevaras genom hela labbprocessen och ända fram till rapporten. Upphämtning sker effektivt, inte bara i Stockholms innerstad utan i hela Norden, från universitets- och regionsjukhus till mindre kliniker.

Vill du veta mer?

Fält markerade med * är obligatoriska

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.