Prostatacancerdiagnostik

Prostatacancerdiagnostik

1/7
I Europa diagnosticeras 1 av 7 män med prostatacancer under sin livstid. Omkring 1,3 miljoner biopsiundersökningar genomförs årligen för att ge urologerna underlag för att bestämma vilken behandling, om någon, som ska sättas in.

En stor andel av biopsierna är riktade biopsier, som genomförs transrektalt med hjälp av ultraljud och där själva proceduren har föregåtts av en magnetkameraundersökning. Dessa undersökningar leder vanligen till att mellan 6 och 14 vävnadsprover tas med en s.k. mellannål.
Maligna tumörer som hittas i prostatabiopsier och/eller prostatektomier graderas enligt Gleasonskalan, som består av fem gradgrupper som har stark korrelation till överlevnad. Många av männen som genomgår biopsitagning visar sig ha lågaggressiv prostatacancer. Dessa följs regelbundet upp med blodprover och återkommande biopsier. Män med allvarligare, mer aggressiv prostatacancer behandlas med kirurgi, strålbehandling eller cellgifter.
Hanteringen av prostatabiopsier utgör en allt större arbetsbörda för dagens patologilabb. Här är smarta arbetsmetoder för laboratoriepersonalen och patologerna av stor betydelse. Effektiva IT-verktyg och AI sparar mycket tid och förkortar tiden till diagnos, samtidigt som de säkerställer en mer objektiv, konsekvent och korrekt utvärdering av biopsierna.
1/7
I Europa diagnosticeras 1 av 7 män med prostatacancer under sin livstid. Omkring 1,3 miljoner biopsiundersökningar genomförs årligen för att ge urologerna underlag för att bestämma vilken behandling, om någon, som ska sättas in.

En stor andel av biopsierna är riktade biopsier, som genomförs transrektalt med hjälp av ultraljud och där själva proceduren har föregåtts av en magnetkameraundersökning. Dessa undersökningar leder vanligen till att mellan 6 och 14 vävnadsprover tas med en s.k. mellannål.
Maligna tumörer som hittas i prostatabiopsier och/eller prostatektomier graderas enligt Gleasonskalan, som består av fem gradgrupper som har stark korrelation till överlevnad. Många av männen som genomgår biopsitagning visar sig ha lågaggressiv prostatacancer. Dessa följs regelbundet upp med blodprover och återkommande biopsier. Män med allvarligare, mer aggressiv prostatacancer behandlas med kirurgi, strålbehandling eller cellgifter.
Hanteringen av prostatabiopsier utgör en allt större arbetsbörda för dagens patologilabb. Här är smarta arbetsmetoder för laboratoriepersonalen och patologerna av stor betydelse. Effektiva IT-verktyg och AI sparar mycket tid och förkortar tiden till diagnos, samtidigt som de säkerställer en mer objektiv, konsekvent och korrekt utvärdering av biopsierna.