För dig som är kund 

För dig som är kund 

Support

Öppettider: 08:00–16:00

ÖPPETTIDER

Vid mailkontakt, vänligen uppge följande information: 
  • Namn på klinik
  • Kontaktperson, inkl kontaktuppgifter
  • Vad ärendet gäller, exempelvis vår laboratorietjänst eller ett specifikt patientfall (i så fall uppge remiss-ID/laboratorie-ID)
Öppettider: 08:00–16:00
Vid mailkontakt, vänligen uppge följande information: 
  • Namn på klinik
  • Kontaktperson, inkl kontaktuppgifter
  • Vad ärendet gäller, exempelvis vår laboratorietjänst eller ett specifikt patientfall (i så fall uppge remiss-ID/laboratorie-ID)

Eftergranskning

Vid beställning av eftergranskning, kontakta oss på . Uppge remissnummer (RID) och patientnamn för de aktuella fallen samt leveransadress. Returer skickas till Scheeles väg 3, 171 65 Solna. För kompletterande frågor och upplysningar når ni oss även på 071-90001434971.
Vid beställning av eftergranskning, kontakta oss på . Uppge remissnummer (RID) och patientnamn för de aktuella fallen samt leveransadress. Returer skickas till Scheeles väg 3, 171 65 Solna. För kompletterande frågor och upplysningar når ni oss även på 071-90001434971.