För dig som är kund 

För dig som är kund 

Support

Öppettider: 08:00–16:00

ÖPPETTIDER

Vid mailkontakt, vänligen uppge följande information: 
  • Namn på klinik
  • Kontaktperson, inkl kontaktuppgifter
  • Vad ärendet gäller, exempelvis vår laboratorietjänst eller ett specifikt patientfall (i så fall uppge remiss-ID/laboratorie-ID)
Öppettider: 08:00–16:00
Vid mailkontakt, vänligen uppge följande information: 
  • Namn på klinik
  • Kontaktperson, inkl kontaktuppgifter
  • Vad ärendet gäller, exempelvis vår laboratorietjänst eller ett specifikt patientfall (i så fall uppge remiss-ID/laboratorie-ID)

Eftergranskning

Vid beställning av eftergranskning, kontakta oss på . Uppge remissnummer (RID), de två sista två siffrorna i personnumret för de aktuella fallen samt leveransadress. Returer skickas till Scheeles väg 3, 171 65 Solna,
Vid beställning av eftergranskning, kontakta oss på . Uppge remissnummer (RID), de två sista två siffrorna i personnumret för de aktuella fallen samt leveransadress. Returer skickas till Scheeles väg 3, 171 65 Solna,