Kundreferenser

”Under 2022 gav vi besked i tid på 2% av undersökningarna och snittet i Sverige var 11%. Vi ligger nu på 79%, vilket är en fantastisk siffra då det alltid sker av- och ombokningar pga. sjukdom eller att patienterna av annan anledning får förhinder.”
Thomas Hopfgarten,
Urolog, VD och verksamhetschef
Capio Urologcentrum Liljeholmen