Kallelse till extra bolagsstämma i Inify Laboratories AB (publ)

STOCKHOLM – 28 juli, 2022 – Inify Laboratories AB (publ) kallar härmed sina aktieägare till en extra bolagsstämma den 30:e augusti 2022. Bifogat finns kallelse inklusive dagordning och instruktioner för registrering och röstning. Vänligen kontakta bolagets CFO Ann-Charlotte Linderoth på e-post: för frågor gällande den extra bolagsstämman.
Read More

Inify Laboratories – kallelse till extra bolagsstämma

STOCKHOLM – 11 april 2022 Inify Laboratories bjuder härmed in sina aktieägare till en extra bolagsstämma den 9 maj 2022. Bifogat finns kallelse inklusive dagordning och information om hur man registrerar sig och röstar. Vänligen kontakta: för frågor angående den extra stämman. Nedladdningar Kallelse extra bolagsstämma (pdf) Anmälningsblankett bolagsstämma (pdf) Styrelsens redogörelse enligt 13 […]
Read More